Inloggen op MIJN GGN

WELKOM

Welkom op "MijnGGN", het portaal voor opdrachtgevers van GGN. Dit portaal geeft u een actueel overzicht van en inzicht in uw dossiers die u bij GGN heeft ingediend.

Kies voor inzage in uw incasso-opdrachten voor minnelijke & gerechtelijke incasso en login met de gegevens die u van ons heeft ontvangen.

Als u nog geen inloggegevens heeft voor "MijnGGN", als u uw wachtwoord vergeten bent of deze verlopen is, dan kunt u deze aanvragen via mijnggn@ggn.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer.

Heeft u een betalingsachterstand en wilt u een regelingsvoorstel doen, bezwaar maken of betalen? Dan dient u gebruik te maken van Mijn Incasso.

Maak een selectie

icon1Facturatie & debiteurenbeheer
icon2Minnelijke & gerechtelijke incasso

NIEUWS

Landelijk overleg van kantonrechters bepaalt nieuwe regels voor de 14-dagen brief (naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake wet incassokosten)

Nieuwe regels voor de 14-dagen brief 

Landelijk overleg van kantonrechters (LOVCK&T) heeft nieuwe regels bepaald voor de 14-dagen brief, naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake wet incassokosten. Over de termijn in de 14-dagen brief is veel discussie geweest. Het landelijk overleg van kantonrechters heeft vorige week aanbevelingen (regels) geformuleerd die door alle gerechten zijn aanvaard. Dit ter aanvulling op een recente uitspraak van de Hoge Raad.

 

Wat zijn de nieuwe regels 

Deze regels voor de 14-dagen brief, ook wel de WIK-brief genoemd, zijn als volgt:

  • Als minimumeis voor de 14-dagen brief geldt dat daarin de mogelijkheid moet worden geboden om te betalen zonder bijkomende kosten ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.
  • Een andere mogelijkheid is: ‘binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

 

Langere termijn 

Uiteraard mag een langere termijn worden gebruikt. Zorg er dan in ieder geval voor dat die termijn gekoppeld is aan de ontvangst van de brief. Bijvoorbeeld: 3 weken na de ontvangst van deze brief. Alle andere formuleringen kunnen volgens de kantonrechters verwarrend of misleidend zijn voor de consument (de klant die moet betalen) en kunnen om die reden ertoe leiden dat een rechter in een eventuele procedure de buitengerechtelijke kosten niet voor vergoeding toewijst.

 

Kopie van de brief 

In een eventuele procedure moet een kopie van de verstuurde brief worden overgelegd met vermelding van de datum waarop de brief is verzonden. Of, als dat bekend is, met de datum waarop de brief is ontvangen.

 

Incassotraject 

Als u de incasso aan ons overdraagt, nadat u zelf de 14-dagen brief hebt verstuurd, is het verstandig dit niet te snel te doen. Als de 14-dagen termijn eindigt in een weekend of op een nationale feestdag, bereken dan de termijn iets ruimer. 


Wanneer GGN uw WIK brief verzorgt, houden wij vanzelfsprekend rekening met deze ruimere termijn.

 

Laatst bijgewerkt op 26-02-2017